มินามิ คาซุโนบุ  (南 一誠研究室)

ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น บัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีชิบาอุระ (SIT) ประเทศญี่ปุ่น ที่อยู่ติดต่อ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีชิบาอุระ (SIT) 3-7-5 โทโยสุ เขตโคโต จังหวัดโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 135-8548 ดร.มินามิ เป็นสถาปนิกผู้ทำงานให้รัฐบาลญี่ปุ่นเป็นเวลากว่ายี่สิบปี ท่านได้รับรางวัลสำหรับงานออกแบบในหลายด้าน รวมไปถึงรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่นในจังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น และรางวัลการออกแบบแสงไฟภายในอาคารระดับนานาชาติ ดร.มินามิสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ ด้านสถาปัตยกรรม จากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านดำรงตำแหน่งผู้ประสานงานและมีส่วนร่วมในการร่างข้อบัญญัติอาคาร (CIB W104 - Open Building Implementation ในช่วงระหว่างปี 2003-2010 ในระยะหลังนี้ ดร.มินามิ ได้ทุ่มเทให้กับงานด้านการวิจัยและพัฒนาอาคารอยู่อาศัยและการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ท่านยังได้เผยแพร่บทความการศึกษาด้านที่อยู่อาศัยและการพัฒนาในประเทศญี่ปุ่น (“Japanese Innovation in Adaptable Homes” in Loose-Fit Architecture: Designing Buildings for Change AD) ท่านดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาวิจัยแห่งชาติเพื่อการศึกษาและพัฒนาที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืน
Lecture Note

ผลงานสถาปัตยกรรม

(1) พาลูลู พลาซ่า:ศูนย์วัฒนธรรมในจังหวัดชิบะ
The PaLuLu Plaza Aomori is an auditorium with 1000 seats. It opened May 2001 next to The JR Aomori station. The auditorium became a new center for the citizen's activities in art and culture. The new facility has brought back the liveliness to the center of city. The local cedar was used to finish the interior wall of the auditorium. The building has contributed to promote the contemporary cultural activities by installing local artists' works like lacquer ware and the design of theater curtain.


•ปี 2000 รางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่นเมืองชิบะประจำปี
•ปี 2001 รางวัลการออกแบบแสดงไฟภายในอาคารระดับนานาชาติ (Edwin F. Guth Award for Interior)

(1) พาลูลู พลาซ่า อาโอโมริ: ศาลากลางเมือง อาโอโมริ
พาลูลู พลาซ่า อาโอโมริ ถูกใช้เป็นหอประชุมที่มีความจุ 100 ที่นั่ง เปิดให้ใช้ในเดือน พฤษภาคม ปี 2001 ตั้งอยู่ใกล้กับ สถานีเจอาร์ อาโอโมริ ห้องประชุมแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางใหม่สำหรับการทำกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมของผู้คนในเมือง สิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ได้ดึงความมีชีวิตชีวากลับมาสู่ใจกลางเมืองอีกครั้ง ผนังด้านในของห้องประชุมถูกปิดด้วยไม้ซีดาร์ซึ่งหาได้ในพื้นที่ และตึกแห่งนี้ยังใช้ในการส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรมร่วมสมัยโดยการติดตั้งโชว์ผลงานของศิลปินท้องถิ่นอาทิเช่นเครื่องเขิน และ ลวดลายผ้าม่าน


•ปี2005 รางวัลการออกแบบกิจกรรมด้านศิลปะโดดเด่น เมืองอาโอโมริ
(Award for the Distinguished Activity of Arts, The City of Aomori)

- RESEARCH TOPIC -

หัวข้องานวิจัย

(1) การค้นคว้าวิจัย ด้านการพัฒนาอาคารและเมืองอย่างยั่งยืน
- โดยมุ่งเน้นการออกแบบอาคารที่อยู่อาศัยยั่งยืนและการตกแต่งอนุรักษ์อาคารสาธารณะในรูปแบบการใช้งานใหม่
(2) การค้นคว้าวิจัย ทฤษฎีของกระบวนการการออกแบบทางสถาปัตยกรรม
- โดยมุ่งเน้นการร่วมมือระหว่างผู้พักอาศัย สถาปนิก และ ผู้ชำนาญการ เพื่อการแลกเปลี่ยนมุมมองข้อคิดเห็นร่วมกัน
(3) การค้นคว้าวิจัย การจัดเตรียมความพร้อมสำหรับอาคารเปิดในการนำมาปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ถูกสร้างขึ้นมา
- การวิจัย เรื่องการแปรเปลี่ยนของสำนักงานในเมืองโตเกียวและเมืองอื่นๆในโลก
- การวิจัย เรื่องปรับปรุงซ่อมแซมของตึกอาคารที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ในเมืองโตเกียวและในทวีปยุโรป
(4) การค้นคว้าวิจัย ด้านการพัฒนาและจัดการสภาพแวดล้อมของเมือง
- โดยมุ่งเน้น ความสัมพันธ์ระหว่างอาคาร ลานพื้นที่เปิด และ ทางเดินสีเขียวของพื้นที่ในเมือง
(5) การค้นคว้าวิจัย การจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร
- โดยมุ่งเน้น การจัดการระยะยาวของอาคารขนาดใหญ่และหุ้นเกี่ยวกับการเคหะ